Bedriftshelse

Workin tilbyr helsetjenester for bedrifter med et ønske om å fremme bedriftshelse, arbeidsmiljø og de ansattes helse.

Hver faktor som bedrer den ansattes velbefinnende på arbeidsplassen er en lønnsom investering. WorkIn Studio hjelper deg å få ansatte med økt fokus, lavere sykefravær og økt effektivitet. Vi tilbyr yoga, trening, muskel- og leddbehandling. Det er dokumentert at dette fører til lavere sykefravær blant de ansatte, økt arbeidsmoral og lavere sykekostnader for bedriften.

Den største årsaken til sykefravær skyldes muskel- og skjelettlidelser (NAV, 2017).

Dagens arbeidsliv krever ansatte med god helse og høy arbeidskapasitet. Inaktivitet,
mangelfullt kosthold og stress forårsaker livsstilsykdommer som øker fravær og
reduserer prestasjonsnivået på jobb. Tiltak som stimulerer til en mer aktiv livsstil vil
kunne gi positiv effekt mot blant annet overvekt, muskel- og skjelettplager, stress,
lettere psykiske plager og søvnproblemer. Dette vil selvfølgelig komme både bedriften og den enkelte til gode.

Kombinasjonene og løsningene er mange, vi setter opp en pakke som passer din bedrift unikt.

Er du motivert til å forbedre bedriften din og øke bærekraftighet blant dine ansatte, bedriftens viktigste ressurs?

Ta kontakt for nærmere informasjon.